Методи логопедичного впливу

Друк PDF

Система логопедичної роботи по усунення різних форм порушень мовлення носить диференціальний характер з урахуванням багатьох визначаючих факторів.

Диференційований підхід здійснюється на основі врахування етіології, симптоматики порушення, механізму, структури мовленнєвого порушення, вікових та індивідуальних особливостей дитини. в процесі корекції враховуються загальні та індивідуальні закономірності розвитку дітей з особливими освітніми потребами: рівень розвитку мовлення, пізнавальної діяльності, особливості сенсорної сфери та моторики.

Вплив на дитину з мовленнєвими порушеннями пов'язується  з нормалізацією соціальних контактів з оточуючими людьми.

Логопедичний вплив здійснюється різними методами: практичними, наочними, словесними. Вибір і застосування того чи іншого методу визначається характером мовленнєвого порушення, цілями і завданнями корекційно-логопедичного впливу, етапом роботи, віковими, індивідуально - психологічними особливостями дитини.

До практичних методів відносяться вправи, ігри, моделювання.

Вправи поділяються на:

 • -          наслідково-виконуючі (виконуються дітьми за зразком)
 • -          дихальні
 • -          голосові
 • -          артикуляційні
 • -          загальна та дрібна моторика

Творчі вправи - використання засвоєних способів в нових умовах, на новому мовленнєвому матеріалі.

Використовуються мовленнєві вправи ( повторювання слів з поставленим звуком).

Ігрові вправи  ( імітування дій ), викликає емоційно-позитивний настрій дітей, знімає у них напругу.

Виконання будь яких вправ сприяє формуванню практичних умінь і навичок лише в тому випадку, коли дотримуються ряд умов:

 • - усвідомлення дитиною цілі. Це залежить від чіткості поставленного завдання, правильного показу способів виконання, поетапного виконання складних вправ з урахуванням вікових і психологічних особливостей дітей
 • - систематичності, яка реалізується в багаторазовому повторенні ( на логопедичних заняттях, поза ними, на уроках, в садочку, вдома.
 • - поступове ускладнення умов з урахуванням етапу корекції вікових і індивідуально-психологічних особливостей дитини.
 • - усвідомлене виконання практичних і мовленнєвих дій
 • - самостійне виконання на практичному етапі корекції
 • - диференційованийи аналіз та оцінка виконання.

Ігровий метод - передбачає використання різних компонентів ігрової діяльності в поєднанні з іншими прийомами: показом, поясненням, вказівками, запитаннями. Основним із головних компонентів методу являється уявна ситуація в розгорнутому вигляді ( сюжет, роль, ігрові дії ).

У грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі здібності особистості. У педагогіко-психологічній літературі ігри поділяються на дві великі групи: творчі ігри та ігри з правилами.

Творчі ігри - це сюжетно-рольові, ігри-драматизації, конструктивно-будівельні.

Мовленнєві ігри в логопедичній практиці сприяють

 • - співдружності педагога та дитини
 • - активізація інтересу до мовлення
 • - бажання оволодіти тими чи іншими уміннями та навичками
 • - поява нових мовленнєвих навичок
 • - застосування набутих навичок у повсякденному житті

Ігри роблять логопедичні заняття більш цікавими та доступними для дітей. У процесі ігрової діяльності педагог знайомить дітей з новими предметами та явищами, закріплює знання та розширює межі дитячого досвіду.  Ігри  спонукають дитину до діалогу, а педагогу дають можливість спостерігати за мовленням дітей, виправляти їх, на власному прикладі демонструвати зразки правильного мовлення.

Отже, формування мовлення, тільки поєднуючись з розвитком інших психічних процесів, розгортанням ігрової діяльності, забезпечує гармонійне становлення повноцінної дитячої особистості.

До наочних методів відносяться спостереження, розгляд малюнків, картин, профілів артикуляції, кінофільмів, прослуховування пластинок та дисків.

Використаня посібників полегшує засвоєння матеріалів, сприяє формуванню сенсорних передумов для розвитку мовленнєвих умінь та навичок, уточненню та розширенню уявлень дітей, розвитку пізнавальної діяльності, створює сприятливий емоційний фон для проведеня логопедичної роботи.

Особливості використання словесних методів в логопедичній роботі визначається віковими особливостями дитини, структурую і характером мовленнєвого порушення, цілями, задачами, етап корекційного впливу.

Логопедична робота по вихованню правильної звуковимови здійснюється послідовно , поетапно (ІІІ етапи)

І Підготовчий.

 • -         Націлити дитину на заняття ( встановити контакт, адаптувати до знаходження в логопедичному кабінеті, викликати інтерес та бажання до заняття)
 • -         Формування навички впізнавати та розрізняти фонеми; артикуляційні навички.
 • -         Розвивати загальну та дрібну моторику.
 • -         Процесс формування артикуляційних рухів повинен бути усвідомлений і доцільний ( формування довільних рухів артикуляційних здібностей за зоровим наслідуванням, обовязково перед дзеркалом; запропонувати виконати рухи за усною інструкцією, без опори на зразок; відображення рухів за зоровим наслідуванням; за мовленнєвою інструкцією.

ІІ Етап постановки звука

 • - постановка звука;
 • - автоматизація звука;
 • - диференціація звуків

Процес автоматизації звуків заключається в тренувальних вправах з конкретно підібраними словами , простими за фонематичним складом.

Робота по автоматизації звуків проводиться на закріплення одного звука, а потім іншого. В роботі по диференціації звуків часто використовуються різні логопедичні ігри, дитина з задоволенням включається в процес. Проводиться робота по класифікації слів.

ІІІ Етап формування комунікативних умінь і навичок.

Ціль - сформувати у дитини вміння і навички, безпомилково вживати звуки мовлення у різних ситуаціях спілкування.

На заняттях широко застосовуються тексти, вірші, розповіді, бесіди, ілюстрації.

 

 

 

School

Шановні жителі Оболонського району!

Працівниками психологічної служби системи освіти і консультантами психолого-медико-педагогічної консультації створено на базі методичного центру практичної психології та соціальної роботи управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  пункт психологічної допомоги для дітей та їх батьків, вчителів, мешканців району. Консультації надаються безкоштовно! Адреса: м. Київ, Лайоша Гавро, 11-А, к.110-Б. 

Консультації надаються щодня (з понеділка по п'ятницю) з 10.00 до 18.00 Телефон: 426-57-39 (попередній запис обов'язковий!)

ДНІ ПРИЙОМУ В  УПРАВЛІННІ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:  ВІВТОРОК  з  16-00   до   18-00

        school
1stgrade
 
 
intelgalaxy kodu 1 2  microsoft logo-dnu_iitzo5-800
intel_banner_150x60 e-data unesco 188x80_pedrpesacom_banner_dots abc umo
kman kievmap patriot kievchild 1stgrade  -itzn
facebookdon s_n director main_image_1 itea pto_logo1
children kpdu_logo1 onland tutor1 osvita_org_ua